Servicii

I. SERVICII NOTARIALE

Biroul nostru vă oferă toate serviciile prevăzute de Legea notarilor publici și a activității notariale:


Divorțul pe cale notarialăConform Noului Cod Civil, intrat în vigoare de la 1 octombrie 2011, soții pot divorța de comun acord în fața notarului, inclusiv în cazul în care aceștia au copii minori.

Acte necesare (în original): certificat căsătorie, certificate naștere soți, certificate naștere copii, acte de identitate.

Notă: soții pot partaja bunurile comune în aceeași zi în care se pronunță divorțul, asa încât dupa 30 de zile de la cererea de divorț, obțin atât certificatul de divorț, cât și actul de partaj.


Convenții matrimoniale – Conform Noului Cod Civil, intrat în vigoare de la 1 octombrie 2011, soții pot stabili care va fi regimul juridic al bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.


Consultații juridice notariale (scrise sau orale)

Dezbateri succesorale (moșteniri)

Testamente

Contracte de vânzare / donație / schimb / întreținere / partaj

Promisiuni de vânzare (antecontracte)

Acte de apartamentare / dezmembrare / alipire 

Contracte de ipotecă mobiliară sau imobiliară

Contracte de închiriere / comodat

Declarații autentice

Procuri speciale / generale / judiciare

Legalizări de copii ale unor înscrisuri oficiale sau sub semnătură privată

Legalizări de semnătură pe acte prezentate de părți

Legalizarea semnăturii unui traducător autorizat

Darea de dată certă unor înscrisuri

Acte constitutive pentru societăți comerciale și ONG

Certificarea faptului că o persoană s-a prezentat sau nu la sediul biroului notarial, ca urmare a unei somații sau notificări

Certificarea unui site sau a unui program informatic

Certificarea faptului că o persoana este în viață

Important: Toate aceste servicii intră în competența notarului public și pot fi solicitate de orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, printr-o cerere scrisă.


Actele încheiate în fața notarului sunt de autoritate publică, fiind valabile pe tot teritoriul României.


Pentru a fi recunoscute de autoritățile străine, actele notariale trebuie sa fie supralegalizate sau apostilate de alte instituții din România (în cazul actelor notariale, apostilarea se face de Camera Notarilor Publici din care face parte notarul).


Taxe notariale: pentru detalii, click aici.


II. SERVICII CONEXE

A.  Servicii de traducere a documentelor

Dacă aveți nevoie de traducerea unui act notarial sau a unui act emis de o altă instituție, puteți apela la serviciile unui traducător autorizat de Ministerul Justiției (vezi ‘lista traducătorilor autorizați’)

Puteți depune documentele pentru tradus fie direct la traducătorul ales de Dvs, fie la sediul biroului nostru (vezi Contact).

Pentru serviciile de traducere, nu se percepe nicio taxă sau onorariu de către notarul public. Serviciul de traducere a unui document este taxat numai de către traducător, prin eliberarea unui document fiscal către Dvs.

Notarul public încasează un onorariu numai pentru serviciul de legalizare a semnăturii traducătorului, după efectuarea traducerii.

B.  Servicii de cadastru

Dacă aveți nevoie de întocmirea unei documentații cadastrale, puteți apela la serviciile unui inginer de cadastru autorizat, pe care îl puteți alege din lista inginerilor de cadastru autorizați.

Conform legislației cadastrale în vigoare, inginerul autorizat care întocmește documentația cadastrală pentru imobilul Dvs va depune și documentația necesară întabulării imobilului / înscrierii în Cartea Funciară (info Acte necesare întabulare).