parallax background
 

Divorțul pe cale notarială

 

Conform Codului Civil al României, soții pot divorța de comun acord în fața notarului, inclusiv în cazul în care aceștia au copii minori.

Procedura este simplă: soții se prezintă personal în fața notarului public (sau reprezentați prin mandatar în baza unei procuri autentice notariale) și completează cererea de divorț, prin care declară ultima locuință comună, numele pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei, precum și înțelegerea pe care o au privitor la domiciliul minorilor, programul de vizită și contribuția materială a ambilor soți cu privire la creșterea și educarea minorilor. Conform legii, părinții participă în continuare în mod egal la creșterea și educarea minorilor, până la majoratul acestora.

Notarul va stabili care este termenul la care se va putea pronunța divorțul, termen care nu poate fi mai mic de 30 de zile, fără a lua în calcul ziua depunerii cererii și ziua pronunțării divorțului.

La termenul fixat, soții se prezintă PERSONAL în fața notarului care le va lua consimțământul cu privire la desfacerea căsătoriei pe cale amiabilă. Reprezentarea nu este permisă.

În situația în care soții nu se prezintă în fața notarului la termenul fixat sau se prezintă numai unul dintre aceștia, notarul public va constata imposibilitatea desfacerii căsătoriei prin lipsa consimțământului ambilor soți și va clasa dosarul de divorț. De asemenea, aceeași soluție se va pronunța în situația în care unul din soți (sau ambii) declară în fața notarului că nu mai doresc să divorțeze. Important: legea nu permite stabilirea unui alt termen pentru pronunțarea divorțului.

Acte necesare (în original): certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale soților, certificatele de naștere ale copiilor, actele de identitate.

Notă: soții pot partaja bunurile comune în aceeași zi în care se pronunță divorțul, asa încât dupa 30 de zile de la cererea de divorț, obțin atât certificatul de divorț, cât și actul de partaj.

Pentru orice întrebări legate de procedura de divorț, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de poștă electronică din secțiunea CONTACT sau să ne vizitați la sediul biroului.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

privind divorțul prin procedura notarială