parallax background
 

Biroul Individual Notarial Ciprian Alexandrescu funcționează din anul 2001 în Municipiul Constanța, în baza licenței de funcționare nr. 163/2442/11.05.2015, fiind înregistrat la Curtea de Apel Constanța, cu competență teritorială în circumscripția Judecătoriei Constanța.


Din punct de vedere administrativ și fiscal, notarul public titular al acestui birou notarial este considerat Persoană Fizică Autorizată și este înregistrat ca plătitor de Taxă pe Valoare Adăugată (TVA).


Ca organizare profesională, acest birou notarial face parte din Camera Notarilor Publici Constanța, iar notarul public titular este membru al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.