parallax background
 

   Taxele notariale pentru o vânzare sau pentru actele ce au ca obiect transferul proprietății asupra unor imobile (donații, schimburi, contracte de întreținere sau de rentă viageră etc), precum și în cazul moștenirilor, se compun din următoarele:

   1. Impozit pe transferul proprietății, încasat de Statul Român, prin intermediul notarului public, conform dispozițiilor Codului Fiscal.

   2. Tarif de întabulare, în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, încasat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

   3. Onorariu aferent redactării și autentificării actului notarial, care se calculează de notar, după stabilirea condițiilor încheierii actului, la solicitarea părților (valabil pentru orice act sau procedură notarială).

   Important: Onorariul poate să difere de la act la act, în sensul că, spre exemplu, pentru două procuri speciale cu conținut diferit se poate stabili un onorariu diferit. Spre exemplu, o procură de obținere a unui document de la o instituție este mai puțin complexă decât o procură de vânzare a unui imobil, care conține mult mai multe operațiuni și care se redactează după solicitarea expresă a vânzătorului (preț, condiții de vânzare, garanții etc).

   Mențiune: Impozitul pe transferul proprietății și tariful de întabulare sunt calculate, încasate și virate la Stat de către notarul public, pe cheltuiala sa, fără ca acesta să aibă vreun adaos sau comision, fiind un serviciu public gratuit.